ข่าวภาคค่ำ

พีทีที สเตชั่น เปิดตัวน้ำมัน Super Power

ข่าวภาคค่ำ - บริษัทผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ ก้าวไปอีกขั้นด้วยการคิดค้นและพัฒนาน้ำมันพรีเมียมสูตรใหม่

พีทีที สเตชั่น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ที่พัฒนาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นอยู่เสมอ จนเป็นหนึ่งในผู้นำการออกผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ ๆ สู่ท้องตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค     

พีทีที สเตชั่น ได้เปิดตัว Super Power น้ำมันเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมสูตรใหม่ ซึ่งได้เพิ่มสาร Super Booster นวัตกรรมใหม่ล่าสุด โดยมีจำหน่ายทั้งกลุ่มแก๊สโซฮอล์และดีเซล ได้แก่ Super Power Gasohol 95 และ Super Power Diesel B7 และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค ที่ส่วนใหญ่ยังใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

อีกทั้งจะขยายธุรกิจจากระบบนิเวศธุรกิจน้ำมันในปัจจุบันไปสู่ระบบนิเวศธรุกิจพลังงานแบบผสมผสาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต ทั้งผู้ใช้รถที่ใช้น้ำมัน และผู้ใช้รถ EV จำหน่ายแล้ววันนี้ที่ พีทีที สเตชั่นทั่วประเทศ โดยสามารถตรวจสอบสถานีบริการที่จำหน่าย ได้ที่ www.pttstation.com หรือ โทร. 1365 Contact Center