ข่าวภาคค่ำ

นายกรัฐมนตรี แก้ปัญหาพลังงาน ต้องไม่กระทบประเทศในอนาคต

ข่าวภาคค่ำ - นายกรัฐมนตรี ยังคงย้ำ 3 แนวทางหลัก สู้วิกฤตพลังงาน ที่ต้องไม่ขาดแคลน ไม่กระทบค่าครองชีพ และประชาชนกลุ่มเปราะบาง ขณะที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินหน้าประหยัดพลังงานให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ตามนโยบายรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ที่มองว่าต้องมีการปรับรูปแบบใช้พลังงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อทดแทนหลังราคาน้ำมัน และก๊าซที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ ไม่ให้เกิดการขาดแคลน เพื่อให้การขยายตัวของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ราคาพลังงานต้องไม่กระทบประชาชนมากเกินไป การแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องไม่มีผลกระทบในอนาคต

สำหรับการขอความร่วมมือโรงกลั่นน้ำมันเพื่อนำกำไรสมทบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุ ยังเจรจากันอยู่ในตัวเลขที่ใกล้เคียงกัน แต่ยังแตกต่างฐานการคำนวณ ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือที่จะลดภาระของรัฐบาลในการดูแลด้านพลังงาน

สำหรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานรัฐประหยัดพลังงาน 20 เปอร์เซ็นต์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขานรับนโยบายโดยจะไม่เปิดไฟ หรือ เปิดใช้เท่าที่จำเป็นในช่วงก่อนเวลาราชการ และจะปิดในช่วงเวลาพักกลางวัน รวมถึงการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ หากสภาพอากาศดีก็จะเปิดหน้าต่างรับแสงและอากาศ เน้นประชุมทางออนไลน์แทนการเดินทางลงพื้นที่ เพื่อประหยัดเชื้อเพลิง และมีกรรมการติดตามประเมินการประหยัดพลังงานเป็นระยะ จะประสานงานกับปลัดกระทรวง 20 กระทรวง เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และไม่ถึงกับต้องให้ข้าราชการ work from home เพื่อประหยัดพลังงาน เพียงนำการปฏิบัติในที่ทำงานไปใช้ที่บ้านเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง