ข่าวภาคค่ำ

BKK Food Bank กทม.แจกอาหารกลุ่มเปราะบาง

ข่าวภาคค่ำ - กทม. นำร่องโครงการ BKK Food Bank แจกอาหารให้กลุ่มคนเปราะบางครั้งแรก ที่เขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นอาหารที่ห้างสรรสินค้า ตลาดสด ร้านอาหาร และประชาชน ช่วยกันสนับสนุน

โครงการ BKK Food Bank เป็นหนึ่ง 1 ในนโยบาย 216 ข้อ ของผู้ว่าฯ กทม. เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ขาดแคลนอาหาร ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน รวมถึงพันธมิตร ทั้งห้างสรรสินค้า ตลาดสด และร้านอาหารทะเล โดยอาหารที่นำมาแจกให้ประชาชน มีทั้งอาหารสด ผัก ผลไม้ ที่สามารถนำกลับไปประกอบอาหารได้ รวมถึงอาหารปรุงสำเร็จ และอาหารที่พระสงฆ์รับบิณฑบาตมาจากประชาชน

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม.ระบุว่า เขตบางขุนเทียน นำร่องเป็นที่แรก หลังจากนี้ขยายไปยังเขตอื่น ๆ แต่จะให้กลุ่มเปาะบาง สามารถรับอาหารได้จากในชุมชน ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขต เพื่อความสะดวก ส่วนความกังวลว่าอาหารจะเน่าเสียก็จะมีเจ้าหน้าคอยตรวจสอบก่อนแจกจ่าย หากเป็นอาหารสด แกง ขนม ผัก ผลไม้ ก็จะแนะนำให้กลับไปกินทันที ส่วนนม น้ำดื่ม ขนมปัง ปลากระป๋อง สามารถเก็บไว้กินได้หลายวัน ก็จะตรวจสอบวันหมดอายุก่อนแจกจ่ายเช่นกัน เบื้องต้นจะแจกจ่ายที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนทุกวัน

หลังเสร็จสิ้นการแจกจ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่จะหารือกันถึงข้อบกพร่อง และสิ่งที่ต้องปรับปรุง เช่น ไปดูว่ามีประชาชนท้องเสียจากอาหารที่ได้รับแจกจ่ายหรือไม่ และหากนำอาหารไปแจกในชุมชนโดยตรงจะต้องขนส่งด้วยวิธีใด ก่อนปรับแนวทางแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางมีความสะดวกมากที่สุด