ข่าวดึก 7HD

BKK Food Bank กทม.แจกอาหารกลุ่มเปราะบาง

ข่าวดึก 7HD - เจาะลึกในรายละเอียดจากแหล่งข่าวเล่าเรื่อง กับโครงการ BKK Food Bank แจกอาหารให้กลุ่มคนเปราะบาง นำร่องที่แรกที่เขตบางขุนเทียน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้กับผู้ที่ขาดแคลน

BKK Food Bank  เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ขาดแคลนอาหาร เริ่มนำร่องพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยมีประชาชน ห้างสรรพสินค้า ตลาดสดในพื้นที่ ร้านอาหารทะเล ช่วยกันบริจาคอาหารมาให้กับ สำนักงานเขตบางขุนเทียน ทุกวัน เพื่อนำมาตั้งจุดแจกจ่ายให้ประชาชนที่ขาดแคลนอาหาร

เบื้องต้น ตอนนี้ยังแจกที่สำนักงานเขตอยู่ แต่อนาคตจะย้ายไปตั้งจุดแจกจ่ายกันถึงในชุมชนต่าง ๆ เพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางออกมารับ โครงการนี้นอกจากจะได้ช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางให้อิ่มท้องแล้ว ยังถือเป็นการลดขยะไปด้วย เพราะอาหารเหล่านี้ยังสามารถกินได้ แต่หากไม่นำมาแจกก็จะถูกทิ้ง กลายเป็นขยะไปเฉย ๆ