ข่าวดึก 7HD

เร่งหาที่พักชั่วคราว ให้ชาวชุมชนบ่อนไก่

ข่าวดึก 7HD - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดบ้านพักการเคหะ 100 ห้อง เป็นที่พักชั่วคราว ให้ผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ เดือนแรกอยู่ฟรี เดือนที่ 2 จ่าย 999 บาท

สำนักงานเขตปทุมวัน ตั้งจุดให้ความช่วยเหลือชาวชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ถนนพระราม 4 ซึ่งถูกเพลิงไหม้เสียหาย โดยมีตำรวจรับแจ้งความ สอบสวนทรัพย์สินที่เสียหาย ฝ่ายปกครองออกใบรับรองให้ชาวชุมชนนำไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากเหตุเพลิงไหม้ เช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เตรียมที่พักของการเคหะให้ผู้ประสบภัยชั่วคราว เป็นโครงการพรพระร่วงประสิทธิ์ สุขาภิบาลซอย 5 เขตสายไหม มีห้องว่าง 100 กว่าห้อง หากประสงค์เข้าพัก เดือนแรกฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย เดือนที่ 2 จ่าย 999 บาท ส่วนครอบครัวไหนมีบุตรหลานที่ต้องเรียนหนังสือ พม.จะช่วยประสานเรื่องการย้ายโรงเรียนระหว่างเทอมให้ด้วย

จากการสำรวจ พบว่า มีประปาหัวแดง 3 จุด แต่มีอุปสรรคในการลากสายฉีดน้ำดับเพลิง ต้องผ่านตรอกซอกซอยค่อนข้างแออัด ไม่สามารถฉีดข้ามเข้ามาในชุมชนได้ เพราะหลังคาบ้านเรือนเป็นสังกะสี และยังพบว่าหัวดับเพลิงบางหัว ถูกโบกทับด้วยปูน และแรงดันน้ำก็ไม่แรงพอ ปัญหานี้ สำนักงานเขตฯ จะเร่งตรวจสอบและแก้ไข

ขณะที่ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยผู้ประสบภัย จากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่  เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนแออัด มีซอยแคบ ทำให้รถดับเพลิงและการลำเลียงน้ำเข้าไปฉีดดับเพลิงค่อนข้างยากลำบาก  กำชับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด สำรวจและรับฟังปัญหา ความต้องการ เพื่อรัฐบาลจะได้เร่งแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด

พร้อมสั่งการกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการเร่งสำรวจพื้นที่ชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมวางแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด