ข่าวดึก 7HD

แนะปรับอัตราค่าโดยสาร สอดคล้องราคาน้ำมัน จ.นครราชสีมา

ข่าวดึก 7HD - ผู้ประกอบการรถทัวร์โดยสาร กำลังประสบกับปัญหาต้นทุนราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เตรียมลดเที่ยววิ่งรถโดยสารลง 50% พร้อมแนะปรับอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับราคาน้ำมัน

บรรยากาศที่สถานีขนส่งนครราชสีมาแห่งที่ 2 อำเภอเมืองนครราชสีมา ยังมีผู้โดยสาร ไปใช้บริการรถบัสโดยสารประจำทาง สายระหว่างเมือง โดยเฉพาะสาย 21 เส้นทางนครราชสีมา-กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ให้บริการประจำเส้นทางนี้ มีรถบัสรวมกันกว่า 200 คัน ตอนนี้กำลังเร่งหารือเพื่อกำหนดแนวทางการให้บริการผู้โดยสาร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เบื้องต้นคาดว่าจะปรับลดเที่ยววิ่งรถบัสโดยสารลงอย่างน้อย 50% จากเดิมให้บริการวิ่งรถวันละ 70 เที่ยว หรือไปกลับ 140 เที่ยว จะปรับลดลงเหลือ 35 เที่ยว หรือไปกลับ 70 เที่ยว สาเหตุจากต้นทุนค่าน้ำมันที่สูงขึ้น

นายชัยวัฒน์ วงศ์เบญจรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด เปิดเผยว่า จากผลกระทบจากราคาน้ำมัน และสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้บริษัทที่ประกอบกิจการรถโดยสารสาธารณะ ต่างได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการควบคุมการส่งทางบกกลาง ควรจะปฏิบัติตามตารางอัตราค่าโดยสารเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนราคาน้ำมันที่กำหนด เอาไว้ให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและสอดคล้องกับโครงสร้างราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น

ขณะที่ปัจจุบัน แต่ละบริษัทให้บริการเฉลี่ย 50 นาที ต่อเที่ยวในช่วงกลางวัน บางบริษัทให้บริการเฉพาะเวลากลางวัน บางบริษัทเปิดบริการ 24 ชั่วโมง แต่ช่วงกลางคืนจะขยายเวลาเป็น 2 ชั่วโมงต่อเที่ยว หากปรับลดเที่ยววิ่ง ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร อาจต้องใช้เวลาในการรอรถนานขึ้น และไม่สะดวกต่อการเดินทาง