ห้องข่าววาไรตี้

หนังสือพระราชทาน รวมน้ำใจ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยฯ

ห้องข่าววาไรตี้ - ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่กลุ่มทอผ้าอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นทั่วประเทศ

ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี รวมน้ำใจ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน แก่กลุ่มทอผ้าอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นจำนวน 41 ราย

โดยหนังสือพระราชทาน รวมน้ำใจ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเรียบเรียง และทรงรวบรวมภาพและเรื่องราวของผ้าถิ่นไทย จำนวน 44 ผืน ซึ่งกลุ่มทอผ้าอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 และได้พระราชทานหนังสือดังกล่าวแก่ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เพื่อเชิญมามอบให้แก่กลุ่มทอผ้าอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเป็นกำลังสำคัญของแผ่นดินในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และเพื่อเป็นมรดกสำคัญของประเทศชาติต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด