ห้องข่าววาไรตี้

มหกรรมผลไม้ จ.ชุมพร เริ่มแล้ว หนุนทุเรียนสร้างรายได้

ห้องข่าววาไรตี้ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดชุมพร เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565 พร้อมประชาสัมพันธ์ทุเรียนชุมพรให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยว คาดสร้างรายได้เข้าพื้นที่กว่า 42 ล้านบาท

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร หวังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเกษตรทันสมัย และเกษตรมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมประเพณีการแต่งกายแบบไทยด้วยชุดผ้าไทย และเสริมสร้างภาพลักษณ์และการรับรองคุณภาพ รวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนชุมพรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่ง จังหวัดชุมพร ถือเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของไม้ผลหลากหลายชนิด อาทิ ทุเรียน และมังคุด และยังเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ด้วย เฉพาะปีที่แล้ว มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 246,580 ไร่ ผลผลิตรวม 343,900 ตัน และเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญ เนื่องจากมีผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ที่มากที่สุดของภาคใต้ นอกจากนี้ การผลิตภาคเกษตรยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะการผลิตทุเรียน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด มูลค่าได้กว่า 42 ล้านบาท

ข่าวอื่นในหมวด