เช้าข่าว 7 สี

เร่งหาที่พักชั่วคราวให้ชาวชุมชนบ่อนไก่

เช้าข่าว 7 สี - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดบ้านพักการเคหะ 100 ห้อง เป็นที่พักชั่วคราว ให้ผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ เดือนแรกอยู่ฟรี เดือนที่ 2 จ่าย 999 บาท

สำนักเขตปทุมวัน ตั้งจุดให้ความช่วยเหลือชาวชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ มีตำรวจรับแจ้งความ สอบสวนทรัพย์สินที่เสียหาย ฝ่ายปกครองออกใบรับรอง ให้ชาวชุมชนนำไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากเหตุเพลิงไหม้ เช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เตรียมที่พักของการเคหะให้ผู้ประสบภัยชั่วคราว เป็นโครงการพรพระร่วงประสิทธิ์ สุขาภิบาล 5 เขตสายไหม มีห้องว่าง 100 กว่าห้อง หากประสงค์เข้าพัก เดือนแรกฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย เดือนที่ 2 จ่าย 999 บาท ส่วนครอบครัวไหนมีบุตรหลานที่ต้องเรียนหนังสือ พม.จะช่วยประสานเรื่องการย้ายโรงเรียนระหว่างเทอมให้ด้วย

สำหรับชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ มีประปาหัวแดง 3 จุด แต่มีอุปสรรคในการลากสายฉีดน้ำดับเพลิง ต้องผ่านตรอกซอกซอยค่อนข้างแออัด ไม่สามารถฉีดข้ามเข้ามาในชุมชนได้ เพราะหลังคาบ้านเรือนเป็นสังกะสี และยังพบว่าหัวดับเพลิงบางหัว ถูกโบกทับด้วยปูน และแรงดันน้ำก็ไม่แรงพอ ปัญหานี้ สำนักงานเขตฯ จะเร่งตรวจสอบและแก้ไข

ขณะที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์ และห่วงใย ผู้ประสพอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ 4 เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนแออัด มีซอยแคบ ทำให้รถดับเพลิงและการลำเลียงน้ำเข้าไปฉีดดับเพลิงค่อนข้างยากลำบาก กำชับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด สำรวจและรับฟังปัญหา ความต้องการ เพื่อรัฐบาลจะได้เร่งแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด พร้อมสั่งการกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ ให้เร่งสำรวจพื้นที่ชุมชนแอดอัดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปัจจุบันให้ครอบคลุม พร้อมให้วางแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในกรณีพื้นที่เข้าถึงยาก ให้มีการบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด