7HD ร้อนออนไลน์

“ข้าวจี่”ของโปรดยามหิวชาวอีสาน ยังกระทบ! หลังข้าวเหนียว และถ่านแพงขึ้น ต้นทุนเพิ่มเท่าตัว เตรียมปรับราคา

(23 มิ.ย.65)   ร้านข้าวจี่ และ หมูปิ้งที่สามแม่ลูกเปิดขายอยู่ริมถนนรอบเมือง  ใกล้กับอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1  ต.อิสาณ  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์มากว่า 10 ปี  ซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของคนอีสาน  ได้รับผลกระทบหนัก หลัง ข้าวเหนียว  ถ่าน และเนื้อหมู   ซึ่งเป็นวัตถุหลักมีราคาแพงขึ้น   ข้าวเหนียวเมื่อก่อนกิโลกรัมละ 25 บาท ปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 28 บาท  ส่วนถ่านจากก่อนหน้านี้ถุงละ 35 บาท  ปรับขึ้นเป็นถุงละ 45 บาท  ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัว  และส่งผลกระทบต่อรายได้หรือกำไรก็ลดลงตามไปด้วย   จากเมื่อก่อนเคยขายทั้งข้าวจี่ และหมูปิ้ง ได้วันละ 5 – 6 พันบาท  ปัจจุบันก็จะเหลือวันละ 3 – 4 พันบาทเท่านั้น   ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ปรับราคาข้าวจี่  และหมูปิ้งเพราะเห็นใจลูกค้า    แต่หากราคาวัตถุดิบแพงขึ้นกว่านี้อีกก็อาจจะต้องปรับราคาขายข้าวจี่  หมูปิ้งขึ้นจากเดิมอย่างละ 1 – 2 บาท ตามภาวะต้นทุนเพื่อความอยู่รอดเช่นกัน  

น.ส.วิลาวรรณ    เพิ่มศรี    แม่ค้า เล่าเพิ่มเติมว่า  ตอนนี้ก็ทำได้แค่ลดปริมาณการสั่งวัตถุดิบลงตามจำนวนเงินในกระเป๋าที่มี   เช่น ข้าวสารเหนียวเคยสั่งวันละ 27 กิโลกรัม  ก็ลดเหลือ 15 กิโลกรัม  ส่วนถ่านเคยซื้อวันละ 6 ถุง ก็ลดเหลือวันละ 3 ถุง  ส่วน เนื้อหมูเคยสั่งวันละ 10 กิโลกรัม  ก็ลดเหลือ 3 – 5 กิโลกรัม  และยังขายราคาเดิมคือ ข้าวจี่ไม้ละ 5 บาท หมูปิ้งไม้ละ 10 บาท  แต่หากวัตถุดิบปรับราคาขึ้นอีก   จากผลกระทบดังกล่าวก็อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหรือควบคุมราคาไม่ให้แพงขึ้นมากกว่านี้  เพราะตอนนี้เดือดร้อนทั้งคนขาย และผู้บริโภค

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง