7HDร้อนออนไลน์

ไข้เลือดออกระบาด 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง พบป่วยแล้ว 264 ราย คาดฤดูฝนนี้ป่วยเพิ่ม

วันนี้ (23 มิ.ย. 2565) นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตอนนี้โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกใน 4 จังหวัดดังกล่าวแล้วรวม 264 ราย แยกเป็นจังหวัดนครราชสีมา 124 ราย สุรินทร์ 103 ราย ชัยภูมิ 32 ราย และบุรีรัมย์ 5 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต เด็กอายุ 5-14 ปี เป็นกลุ่มที่ป่วยมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี สาเหตุที่เด็กป่วยมากขึ้น เพราะช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอม

นพ.สุเมธ ระบุด้วยว่า จากการพยากรณ์คาดว่าช่วงนี้โรคไข้เลือดออกจะระบาดหนักขึ้น เพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนประกอบกับเป็นช่วงเปิดเทอม จึงฝากทุกบ้านให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ เพราะเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุด โดยให้ยึดหลัก 3 เก็บ คือ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เก็บขยะทุกชนิด และเก็บน้ำให้มิดชิด เพื่อป้องกันยุงวางไข่

ด้านกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นกำจัดยุงลายแล้ว ส่วนทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน

ข่าวอื่นในหมวด