ข่าวเด็ด 7 สี

ประธานวิปรัฐบาล ไม่เห็นด้วยอภิปรายไม่ไว้วางใจฯ 5 วัน

ข่าวเด็ด 7 สี - ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล รอนัดประชุมร่วมระหว่างวิปรัฐบาลและฝ่ายค้าน เพื่อกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน แต่จะใช้เวลาถึง 5 วันในการอภิปราย ตามที่ฝ่ายค้านเรียกร้อง เห็นว่านานไป เพราะญัตติที่เสนอขอเปิดอภิปรายก็เป็นแบบกว้าง ไม่ชี้ไปว่าทุจริตด้านใด ใช้เพียงแค่คำว่า "ส่อ" หรือผลงานไม่ประจักษ์ ทำให้มองได้ว่า ไม่มีประเด็นเนื้อหาที่จะอภิปรายมาก จึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลาถึง 5 วัน

ขณะที่ ฝ่ายค้านยืนยันว่า การอภิปรายจะเป็นข้อมูลใหม่ แม้เสียงฝ่ายค้านอาจจะล้มรัฐบาลไม่ได้ แต่เป็นการชี้ว่ารัฐบาลจะอยู่หรือไป ขึ้นอยู่กับประชาชน และหลังการอภิปรายฯ อาจนำไปสู่การยื่นร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วย