7HDร้อนออนไลน์

DSI หอบสำนวนคดีแชร์ลูกโซ่ "คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์" 392 แฟ้ม พร้อมผู้ต้องหาส่งอัยการฟ้อง

วันนี้ (23 มิ.ย.65) จากกรณี บริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ จำกัด กับพวก ร่วมกันหลอกให้ลงทุนการให้บริการเช่าพื้นที่บน CLOUD  Storage  โดยเสนอผลตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมลงทุนในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน จนเป็นเหตุให้มีผู้หลงเชื่อ นำเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  ต่อมาบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหาย โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รับเป็นคดีพิเศษ และมีผู้เสียหายมาให้การกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นจำนวน 3,413 คน  มูลค่าความเสียหายเกินกว่า 1,500 ล้านบาท

ล่าสุด ดีเอสไอมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้กระทำผิดต่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวม 8 ราย ในฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้นำสำนวนการสอบสวนคดีดังกล่าว จำนวน 392 แฟ้ม รวมจำนวน 159,858 แผ่น พร้อมตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว

ทั้งนี้ อธิบดีดีเอสไอ ได้สั่งการให้ดำเนินคดีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันในความผิดฐานฟอกเงินอีกด้วย โดยดีเอสไอจะประสานกับสำนักงาน ปปง. ในการติดตามทรัพย์สินของผู้ต้องหา เพื่อนำมาเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงต่อไป