รอบรั้วเอเชีย

จีนเปิดพิพิธภัณฑ์ใหม่ในฮ่องกง ส่งเสริมวัฒนธรรมสู่เยาวชน

จีนเปิดพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งใหม่ มอบเป็นของขวัญจากรัฐบาลจีนให้กับเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เนื่องในโอกาสครบ 25 ปี ที่ฮ่องกงได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีน โดยที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมจีนสู่เยาวชน พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งใหม่นี้ มีความกว้างกว่า 30,000 ตารางเมตร และมีส่วนจัดแสดง ที่ประกอบไปด้วยงานศิลป์กว่า 900 ชิ้น โดยงานที่นำจัดแสดงส่วนมากยืมมาจาก "พิพิธภัณฑ์พระราชวัง" หรือ "พระราชวังต้องห้าม" ในกรุง "ปักกิ่ง" ของจีน ซึ่งมีทั้ง ภาพจิตรกรรม, การประดิษฐ์ตัวอักษร เครื่องเซรามิค และข้าวของเครื่องใช้ในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งสิ่งที่นำมาจัดแสดงกว่า 166 ชิ้นนั้น ถือเป็นทรัพย์สมบัติของชาติด้วย ขณะที่ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง กล่าวว่า เราควรเน้นการส่งต่อวัฒนธรรมให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เพื่อให้เข้าใจและให้การยอมรับ วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนด้วย

ทั้งนี้ ตัวอย่างงานศิลปะที่จัดแสดงเป็นภาพวาดจิตรกรรม ชื่อ "ล้อมรอบไปด้วย โบราณวัตถุ" ("Surrounded by Antiquities") ซึ่งเป็นผลงานที่แสดงถึงอำนาจทางการเมือง และการมีบทบาทต่อแคว้นที่ราชวงค์ชิงมีต่อจีนในยุคนั้น และยังเป็นยุคที่จีนนับถือความหลากหลาย โดยจุดเด่นของราชวงค์ชิง ก็คือการให้ความสำคัญในการเก็บรักษาโบราณวัตถุ