ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มิถุนายน 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มิถุนายน 2565

แกรนด์ ดุ๊ก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก

ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก

หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า มิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นในทุก ๆ ด้าน อันก่อให้เกิดความร่วมมือกันที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด