ข่าวในพระราชสำนัก

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่ชุมชนบ่อนไก่

ที่ศูนย์เยาวชนชุมชนบ่อนไก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 140 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ด้วยทรงห่วงใยและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับผู้ประสบอัคคีภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายให้ได้ทราบ

สำหรับเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนบ่อนไก่ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.12 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ สถานีดับเพลิงข้างเคียง ตลอดจนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตปทุมวัน และเขตข้างเคียง ได้เข้าควบคุมและระงับเหตุจนเพลิงสงบ มีราษฎรประสบอัคคีภัย บ้านเพลิงไหม้ทั้งหลัง 86 หลังคาเรือน เพลิงไหม้บางส่วน 5 หลังคาเรือน จำนวน 374 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 12 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต สำนักงานเขตปทุมวัน ได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย 98 ครัวเรือน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้นแล้ว ปัจจุบัน ผู้ประสบอัคคีภัยทั้งหมดพักอาศัยอยู่ ณ ศูนย์เยาวชนชุมชนบ่อนไก่

ข่าวอื่นในหมวด