ห้องข่าววาไรตี้

ชวนคนไทยตรวจสุขภาพฟรี งานมหกรรมพบแพทย์

ห้องข่าววาไรตี้ - กรมการแพทย์ เตรียมจัดงาน มหกรรม 80 ปี ยก 13 หน่วยงานทางการแพทย์ ให้บริการประชาชนแบบครอบคลุม ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมรับมือกับทุกโรคได้อย่างมั่นใจ ที่สำคัญคือฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เป้าหมายของกรมการแพทย์ในปี 2565 คือการนำบริการทางการแพทย์ไปหาผู้ป่วย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์อย่างสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นธรรม จึงจัดงานมหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์ขึ้น
มีหน่วยงานทางการแพทย์ครอบคลุมกว่า 13 สาขา มาให้บริการ เช่น ด้านระบบสมอง ให้บริการคัดกรองความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และคัดกรองภาวะสมองเสื่อม ด้านการมองเห็น จะให้บริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคต้อกระจก ต้อหิน และเบาหวานขึ้นจอตา ด้านโรคมะเร็งและพยาธิวิทยา ด้านการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ด้านโรคของเด็กและผู้สูงอายุ รวมไปถึงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด ประชาชนไปตรวจสุขภาพกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นทรัลเวิลด์ เริ่มวันที่ 8-10 กรกฎาคมนี้