เช้าข่าว 7 สี

ต้นแบบโรงเรียนปลอดกัญชาใน กทม.

เช้าข่าว 7 สี - ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่กำชับนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับกัญชา กัญชง และใบกระท่อม พร้อมขอให้โรงเรียนเฝ้าระวัง ทั้งพื้นที่โดยรอบ หากพบการขายกัญชา กัญชงให้เด็ก ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง โรงเรียนต้นแบบปลอดกัญชา-กัญชง และใบกระท่อม ไปถึงก็แวะทักทายน้อง ๆ นักเรียนที่ร้านกาแฟของโรงเรียน พร้อมกับอุดหนุนกาแฟฝีมือเด็ก ๆ ด้วย

โดยหน้าร้านกาแฟมีป้ายติดชัดเจนว่าไม่มีกัญชา กัญชง และใบกระท่อมเป็นส่วนผสม ภายในโรงเรียนก็มีป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อดี-ข้อเสียของกัญชา กัญชง ให้ความรู้เด็ก ๆ ติดคู่อยู่กับป้ายประกาศคำสั่งของ กทม. เรื่องระเบียบกัญชา กัญชงในสถานศึกษา ผู้ว่าฯ กทม. ก็ได้กำชับน้อง ๆ ห้ามยุ่งเกี่ยว หากมีอะไรให้บอกคุณครู เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก ๆ

ขณะที่ร้านอาหารหน้าโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือ แต่ละร้านมีป้ายชัดเจนว่าอาหารร้านนี้ไม่มีส่วนผสมของกัญชง กัญชา และใบกระท่อม แต่พบว่าบริเวณถนนประชาสงเคราะห์มีใบกระท่อมวางขายอยู่มาก ไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็ไม่ดีสำหรับเด็ก ผู้ว่าฯ ชัชชาติ บอกว่า กังวลร้านค้านอกโรงเรียนมากกว่าในโรงเรียน จึงกำชับครู ผู้ปกครอง และเทศกิจ คอยตรวจตรารอบ ๆ โรงเรียน หากพบวางขายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะมีกฎหมายห้ามขายให้กับเด็กควบคุมอยู่

นอกจากนี้ กทม. ได้เปิดเผยร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ผ่านเว็บไซต์ของ กทม. ตามนโยบาย Open Data Open Bangkok ของผู้ว่าฯ ที่ต้องการสร้างความโปร่งใส และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสิ้น 7.9 หมื่นล้านบาท โดย กทม. เปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ของกรุงเทพฯ ผ่านทาง สก.แต่ละเขต สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th หัวข้อ "งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ" เมื่อได้รับความเห็นจากประชาชนแล้ว ผู้ว่าฯ กทม.จะนำเข้าสู่วาระการประชุมสภา กทม. ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคมนี้