เช้าข่าว 7 สี

ขสมก. เร่งลำดับความสำคัญ แก้ปัญหาประชาชนรอรถเมล์นาน

เช้าข่าว 7 สี - ผอ. ขสมก.พบปัญหาที่ทำให้ประชาชนเสียเวลารอรถนาน ขณะนี้กำลังจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหา

หลังเกิดปัญหาผู้โดยสารประจำทาง หรือ รถเมล์ขาดระยะ ทำให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต้องเสียเวลารอรถนานกว่าปกติ นั้น นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.เปิดเผยว่า ปัจจุบันรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. มีทั้งหมด 2,885 คัน มีอายุการใช้งาน ตั้งแต่ 5-25 ปี ยอมรับสภาพรถชำรุดทรุดโทรม แต่ก็ได้จัดให้มีการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้ ที่ผ่านมาก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขสมก.เคยมีผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวัน ประมาณ 800,000-900,000 คน ส่วนจำนวนรถเมล์มีประมาณวันละ 19,000 คัน ส่วนขณะนี้จำนวนผู้ใช้บริการเหลือเพียง 700,000 คนต่อวัน อาจจะลดลงกว่าช่วงปกติ แต่จำนวนผู้ใช้บริการก็มีไม่มาก

ทั้งนี้ ขสมก.ได้ตรวจสอบ พบปัญหาอีกหลายจุด เช่น รถไม่เพียงพอ พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ไม่พอ และแผนการบริหารจัดการเดินรถไม่เหมาะสมโดยได้เริ่มจัดลำดับเส้นทางที่มีเรื่องร้องเรียนหรือที่สำรวจ พบว่าเป็นเส้นทางวิกฤตเป็นอันดับต้นในการเริ่มดำเนินการ ซึ่งพบว่ามีประมาณ 27 เส้นทางที่พบปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากเส้นทางทั้งหมด 107 เส้นทาง โดยเริ่มจากการเกลี่ยรถเมล์ให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการในเส้นทางนั้น ๆ รวมไปถึงการจัดหารถใหม่เข้าสู่ระบบ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว

ส่วนปัญหาไรเดอร์ไปชุมนุมคัดค้าน กรณีกรมการขนส่งทางบกจะปิดหรือยกเลิกแอปพลิเคชัน ในลักษณะของการเรียกใช้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารนั้น ทางกรมการขนส่งทางบกแนะ 2 แนวทาง คือ ให้ไปขอจดทะเบียนให้ถูกต้อง ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเปิดรับลงทะเบียนผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างทุก ๆ 3 เดือน หรือเบนเข็มไปทำหน้าที่ส่งพัสดุ และอาหารแทน ย้ำว่าการให้บริการรับส่งผู้โดยสารถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ทำให้กรมการขนส่งทางบกไม่สามารถกำกับดูแล หรือกำหนดอัตราค่าบริการได้ รวมทั้งส่งผลกระทบกับกลุ่มอาชีพผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนถูกต้อง ราว 78,000 คน