เช้านี้ที่หมอชิต

WHO เตรียมประกาศฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉิน

เช้านี้ที่หมอชิต - ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า องค์การอนามัยโลกกำลังพิจารณาเพื่อหาทางรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคฝีดาษลิง เนื่องจากมีความกังวลจากบทเรียนการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเมื่อต้นปี 2563 มาแล้ว

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้มีการตัดสินใจว่าจะพิจารณาประกาศให้โรคฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เพื่อให้มีการเตรียมการรับมือกับการระบาดในอนาคต แม้ว่าโรคฝีดาษลิงจะแพร่ระบาดได้ยากกว่าโรคโควิด-19 ทั้งยังมีวัคซีนและยารักษาอยู่พร้อมแล้วซึ่งแตกต่างจากในช่วงที่โควิด-19 อุบัติขึ้น แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด