สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ใช้งบฯ กว่า 82 ล้านบาท ก่อสร้างมัสยิดกลาง จ.ตรัง 14 ปี ยังไม่ได้ใช้งาน

สนามข่าว 7 สี - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ติดตามโครงการก่อสร้าง มัสยิดกลางจังหวัดตรัง ล่วงเลยเวลามา 14 ปีแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งที่ใช้จ่ายเงินแผ่นดินไปกว่า 82 ล้านบาท ติดตามเรื่องนี้กัน