7HDร้อนออนไลน์

ขึ้นรถไฟฟ้าBTS ยังต้องสวมแมสก์ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนรวม

ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 “ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร ให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ”  เพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น

ล่าสุด วันนี้ (24 มิ.ย.65) รถไฟฟ้าบีทีเอส ออกประกาศว่า เนื่องจากมีการประกาศ ฯ การผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนรวม รถไฟฟ้าบีทีเอสยังคงกำหนดให้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการใช้บริการ หากมีความคืบหน้าอย่างไรแอดมินจะรีบแจ้งผู้โดยสาร

62b52a72ef1eb3.98281910.jpg