รอบรั้วรอบโลก

ผลวิจัยเปิดเผยถึงอาการของภาวะหลังติดเชื้อโควิดในเด็ก

มีการเผยผลวิจัยว่า อาการลอง โควิด ซึ่งเกิดขึ้นหลังการติดเชื้อโควิด-19 สามารถเกิดขึ้นในเด็กได้เช่นกัน ซึ่งรวมถึงเด็กในวัยทารกด้วย ผลวิจัยดังกล่าว ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ชื่อ "วารสารสุขภาพสำหรับเด็กและวัยรุ่นแลนเซ็ต" เมื่อวันพุธที่ผ่านมา จากการเก็บข้อมูลของเด็กจำนวน 44,000 คนในเดนมาร์ก ซึ่งมีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 14 ปี โดยเด็กจำนวน 11,000 คน ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดือนมกราคม ปี 2563 ถึงเดือนกรกฏาคม ปี 2564 ซึ่งผลวิจัยเปิดเผยว่า เด็กจะมีอาการลองโควิด หลังติดเชื้อโควิด-19 เหมือนผู้ใหญ่ โดยอาการที่พบมีตั้งแต่ ปวดหัว อารมณ์แปรปรวน มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร และอ่อนเพลีย

ในส่วนของอาการลอง โควิด นั้น จะแยกย่อยไปตามช่วงอายุดังนี้ คือเด็กเล็กตั้งแต่ทารกถึงอายุ 3 ปี จะมีอาการเกี่ยวกับภาวะอารมณ์แปรปรวน ผื่นคัน และปวดท้องร่วมด้วย ขณะที่ เด็กอายุ 4-11 ปี จะมีปัญหาเกี่ยวกับความจำและสมาธิ และเด็กอายุ 12-14 ปี นอกจากมีปัญหาเรื่องความจำและสมาธิแล้ว ยังมีอารมณ์แปรปรวน และเหนื่อยล้าง่ายด้วย

ทั้งนี้ "ศูนย์วิจัยโคลด์สปริงฮาร์เบอร์" ของสหรัฐฯ ได้เปิดเผยข้อมููลเมื่อปีที่แล้วว่า เด็กที่ติดเชื้อจะมีอาการข้างต้นอย่างน้อย 1 อาการ ซึ่งอาการดังกล่าว อาจเกิดขึ้นเป็นเวลา 2 เดือน หรือนานถึง 4 เดือน ซึ่งข้อมูลเหล่านี่้ จะช่วยให้ผู้ปกครองที่มีลูกหลานต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และพาไปฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้า โดยขณะนี้ วัคซีนจากไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา รุ่นใหม่ที่ใช้กับเด็กได้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ กำลังถูกจัดส่งให้แพทย์ในสหรัฐฯ ใช้ฉีดให้กับเด็ก ๆ แล้วด้วย