รอบรั้วรอบโลก

พบแบคทีเรียที่ใหญ่ที่สุด เทียบเท่าขนตามนุษย์

มีการค้นพบแบคทีเรียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เทียบเท่ากับขนตาของมนุษย์ สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แบคทีเรีย ที่ว่านี้ มีขนาดใหญ่กว่าแบคทีเรียทั่วไป โดยสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า พบในเขตเลสเซอร์แอนทิลลีส บนเกาะกวาเดอลูป ของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการค้นพบแบคทีเรียชนิดใหม่ และตั้งชื่อว่า "ธีโอมาร์การิตา แมกเนฟิกา" ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับขนตาของมนุษย์

จากข้อมูลของนายฌ็อง-มารี วุลล็องด์ นักชีววิทยาทางทะเลและนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ค้นพบแบคทีเรียชนิดนี้ ได้เปิดเผยขนาดของเชื้อแบคทีเรีย ที่มีความเกือบ 1 เซนติเมตร และมีขนาดใหญ่ที่สุด อยู่ที่ 2 เซนติเมตร และมีโครงข่ายเยื่อหุ้มเซลล์ที่สามารถสร้างพลังงานได้ ซึ่งปกติแล้ว เชื้อแบคทีเรียจะมีขนาดประมาณ 2-750 ไมโครเมตร โดยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการดูเท่านั้น