รอบรั้วรอบโลก

ฝูงตั๊กแตน บุกกัดกินพืชผลการเกษตรในอิตาลี

พบฝูงตั๊กแตน บุกกัดกินพืชผลทางการเกษตร จนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ในหลายพื้นที่บนเกาะซาร์ดิเนีย ของอิตาลี สมาคมเกษตรกรชาวอิตาลี ออกมาเปิดเผยว่า พบฝูงตั๊กแตนจำนวนหลายล้านตัว บุกกัดกินพืชผลทางการเกษตรในหลายพื้นที่บนเกาะซาร์ดิเนีย ทางตอนใต้ของประเทศ จนทำให้มีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายแล้วกว่า 310,000 ไร่ คาดว่าความเสียหาย จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากฝูงตั๊กแตนดังกล่าว สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว และในทุก ๆ วัน จะกัดกินผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงพืชชนิดต่าง ๆ อย่างไม่เลือกหน้า โดยตามข้อมูลจากองค์การอาหาร และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า ตั๊กแตนหนึ่งตัว สามารถบินได้ไกลถึงวันละ 150 กิโลเมตร และหากไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรง ต่อความมั่นคงด้านอาหารและการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน

ขณะที่ เกษตรกรท้องถิ่น ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิตาลี เร่งหามาตรการฉุกเฉิน เพื่อรับมือและกำจัดฝูงตั๊กแตน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น