7HDร้อนออนไลน์

กทม.ออกประกาศ 7 พื้นที่จัดชุมนุมสาธารณะ ผู้จัดแจ้งเขตล่วงหน้า 24 ชม.

วันนี้ (24 มิ.ย.65) จากกรณี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ได้ประกาศระหว่างหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ จะจัดพื้นที่ชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจน เพื่อไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย ล่าสุด นายชัชชาติ ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุม เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น โดยกำหนดสถานที่สำหรับจัดชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

1 ลานคนเมือง เขตพระนคร
2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
3 ที่สาธารณะใต้สะพานรัชวิภา (ใกล้ซอยวิภาวดีรังสิต 36) เขตจตุจักร
4 ลานจอดรถหน้าสำนักงานเขตพระโขนง เขตพระโขนง
5 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี
6 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ
7 สวนมณฑลภิรมย์ เขตตลิ่งขัน

ทั้งนี้ ผู้จัดการชุมนุมที่ต้องการใช้สถานที่ต้องแจ้งต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ หากเกิดความเสียหายผู้ชุมนุมต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประการ