ห้องข่าวภาคเที่ยง

กรมการค้าภายใน ยืนยัน ข้าวสารถุงยังไม่ขึ้นราคา

ห้องข่าวภาคเที่ยง - อธิบดีกรมการค้าภายใน ไฟเขียวให้ผู้ประกอบการข้าวสารถุง ปรับลดการทำรายการส่งเสริมการขาย หรือ ลดโพรโมชัน แต่ยังไม่ให้ขยับขึ้นราคา

หลังมีข่าวว่า ผู้ประกอบการข้าวสารถุงเตรียมปรับขึ้นราคาอีก 10-30 บาทต่อข้าวถุงขนาด 5 กิโลกรัมนั้น นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ได้ประชุมร่วมกับสมาคมข้าวถุงไทย และผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงรายใหญ่ในตลาด  ผู้ประกอบการยืนยันยังไม่ปรับราคา พร้อมเปิดเผยวัตถุดิบในขณะนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาจำหน่ายมากนัก ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นขณะนี้มาจากค่าขนส่งเป็นหลัก แต่เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในขณะนี้ สมาคมฯ และสมาชิก ได้ให้ความร่วมมือกรมการค้าภายในตรึงราคาจำหน่ายไว้ แต่บางรายอาจมีการปรับกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการแต่ละรายบ้าง โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม มีการขึ้นราคาข้าวสูงเกินสมควร หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569