ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ข่าวปลอม กินสะตอช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้

ห้องข่าวภาคเที่ยง - เรื่องใกล้ตัว คนที่ชอบกินผักผลไม้ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย แต่มีกระแสข่าวแชร์เรื่อง กินสะตอช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้จริงหรือ ข้อเท็จจริงเป็นยังไง

จากกรณีที่มีการแนะนำข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับการกินสะตอ ช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้ ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า สะตอมีสรรพคุณขับปัสสาวะ ขับลมในลำไส้ แก้ไตพิการ จากการศึกษาทางเภสัชวิทยามีฤทธิ์ต้านมาลาเรีย ลดความดันโลหิต ลดระดับน้ำตาลในเลือด ทำให้ระบาย กระตุ้นการหดตัวของลำไส้เล็ก ฤทธิ์เหมือน Lectins แต่ยังไม่มีหลักฐานข้อมูลการวิจัยในคนที่บ่งชี้ว่าการใช้สะตอ สามารถช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและถูกต้องทางการรักษา หากต้องการรักษาอาการซึมเศร้า ควรพบแพทย์แผนปัจจุบัน หรือบุคลากรสาธารณสุขเพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาที่ถูกต้อง ขออย่าหลงเชื่อ และไม่แชร์ไม่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทรศัพท์ 02-591-7007