7HDร้อนออนไลน์

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ฯ เผย “โปรตุเกส” กำลังเผชิญหน้า BA.4 / BA.5 ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

วันนี้ (24 มิ.ย.65) เพจศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อัปเดตข้อมูลโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4/BA.5 โดยข้อความตอนหนึ่งว่า โปรตุเกสกำลังเผชิญกับระบาดของโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย  BA.4 และ BA.5  ระลอกใหม่โดยจำนวนผู้ติดเชื้อต่อล้านคนมีค่าเฉลี่ย 7 วันอยู่ที่ 2,043 คน ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราผู้ป่วยรายใหม่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก แม้ว่าจะลดลงบ้างจากระดับสูงสุดเมื่อต้นเดือน มิ.ย.65 จำนวน 2,878 คน โดยมีผู้เสียเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คือ 178 คน ในวันที่ 20 มิ.ย.65

62b5595910af04.43457807.jpg

เพจศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ยังได้ชี้แจงกรณีการเสนอข้อมูลเชื้อไวรัสกลายพันธุ์บ่อยครั้ง ทำให้ประชาชนตื่นตกใจ และอาจ ไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยระบุว่า การนำเสนอข้อมูลเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์แก่ประชาชนถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเชิงรุกหรือการใช้ “ซอฟต์ พาวเวอร์” ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในการนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ เช่น การอ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมโควิดโลก “GISAID” แทนการบังคับ (mandate)  เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแล  ป้องกัน และรักษาโรคโควิด-19 และถือเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของศูนย์จีโนมฯ ในการนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ปราศจากการชี้นำ สู่ประชาชนคนไทยโดยตรงให้ได้รับรู้เพื่อเท่าทันโรค เปลี่ยนจากความตระหนกมาเป็นความตระหนัก ประชาชนจะมีข้อมูลมากพอเพียงที่จะสามารถตัดสินใจดูแลและรักษาตนเอง การ์ดของคนส่วนใหญ่จะถูกยกสูงด้วยความสมัครใจ เมื่อการ์ดถูกยกสูงย่อมเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมติดตามมา