7HDร้อนออนไลน์

รมว.กลาโหม ห้ามกำลังพลใช้ “กัญชา กัญชง” เพื่อสันทนาการ

วันนี้ (24 มิ.ย.65) พ.อ. จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงการประชุมสภากลาโหมครั้ง 6/2565 ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กำชับในเรื่องการใช้ปลูกนำเข้ามีไว้ และครอบครองซึ่งกัญชา กัญชง โดยให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลครอบครัวและประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ โทษภัย และข้อปฎิบัติ ระมัดระวังในการใช้การปลูก นำเข้า มีไว้ และครอบครอง ซึ่งกัญชา กัญชง โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเร่งจัดทำแนวทางปฎิบัติเพื่อควบคุมการใช้ของกำลังพลในกระทรวงโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเน้นย้ำกำกับดูแลในการเข้าถึงกัญชากัญชงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขได้ออกข้อห้ามข้อกำหนด ซึ่งในส่วนของกระทรวงกลาโหมก็มีกำลังพลภายใต้การปกครองและสั่งให้หน่วยรับผิดชอบออกระเบียบคำสั่งให้สอดรับกับประกาศดังกล่าว คือ ในเรื่องของการนำเข้าการใช้ให้อยู่ภายใต้การรักษาทางการแพทย์ ห้ามใช้ด้านการสันทนาการและในในหน่วยทหารห้ามให้มีการใช้และบริโภคโดยเด็ดขาด