7HDร้อนออนไลน์

ชัชชาติ หารือแกร็บ หวังช่วยไรเดอร์หลังขนส่งออกคำสั่งควบคุมบริการ

(24 มิ.ย.2565)  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้หารือกับผู้บริหารบริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) ถึงแนวทางการแก้ไขหรือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการออกคำสั่งของกรมขนส่งทางบก เรื่องการบริการแกร็บรูปแบบใหม่(ห้ามป้ายขาววิ่งรับงาน) เนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลแกร็บ ผู้ที่มีอำนาจกำกับดูแลแกร็บคือกรมการขนส่งทางบก ดังนั้นการที่กรมการขนส่งทางบกออกมาตราการต่าง ๆ กรุงเทพมหานครต้องเคารพในสิ่งที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ แต่อาจมีบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร ประเด็นแรก ช่วงที่ผ่านมา บริษัทแกร็บ ถือเป็นช่องทางที่เพิ่มรายได้ทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแกร็บฟู้ด ที่รับส่งอาหาร ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ประชาชนสมัครเข้าร่วมทำงานเพื่อหารายได้ทดแทน ประเด็นที่ 2 เป็นเรื่องที่ฝากแกร็บดำเนินการ เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหา 2 เรื่องที่กังวล คือ การจอดรถกีดขวางการจราจร การที่แกร็บฟู้ดจอดบริเวณริมถนนและริมทางเท้าจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านอาหารดัง ซึ่งทำให้การจราจรติดขัด ได้ขอให้แกร็บเข้มงวดในเรื่องนี้ และเรื่องความปลอดภัยในท้องถนน เช่น ขอให้ย้ำเตือนเรื่องการจอดรถให้คนข้ามถนน เนื่องจากแกร็บมีพนักงานขับขี่จำนวนมากอาจถึงหลักแสน หากกลุ่มนี้ช่วยในเรื่องความปลอดภัย หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

"กทม. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแกร็บในเรื่องของระเบียบ เราต้องเคารพในสิ่งที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ หากมีผลกระทบเกี่ยวกับอาชีพ หรือการหารายได้ กทม. จะหาทางว่าจะช่วยเหลือด้านใดได้บ้าง อาทิ การฝึกอาชีพ หรือด้านอื่น ๆ ต่อไป" ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว