ข่าวเด็ด 7 สี

พบแบคทีเรียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ข่าวเด็ด 7 สี - นักชีววิทยาทางทะเลและนักวิทยาศาสตร์ ค้นพบแบคทีเรีย ที่มีขนาดใหญ่กว่าแบคทีเรียทั่วไป สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า พบในเขตเลสเซอร์แอนทิลลีส (Lesser Antilles) บนเกาะกวาเดอลูป (Guadeloupe) ของฝรั่งเศส และตั้งชื่อว่า "ธีโอมาร์การิตา แมกเนฟิกา" (Thiomargarita magnifica) มีรูปร่างคล้ายกับขนตาของมนุษย์

เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ ที่มีความยาวเกือบ 1 เซนติเมตร และมีขนาดใหญ่ที่สุด อยู่ที่ 2 เซนติเมตร และมีโครงข่ายเยื่อหุ้มเซลล์ที่สามารถสร้างพลังงานได้ ปกติแล้ว เชื้อแบคทีเรียจะมีขนาดประมาณ 2-750 ไมโครเมตร การมองเห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เท่านั้น