7HDร้อนออนไลน์

โฆษกกองทัพ เปิดพื้นที่กระทรวงกลาโหมชวนคนเห็นต่างพูดคุย ลดขัดแย้ง

วันนี้ (24 มิ.ย.65) พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เผยว่า มีแนวคิดเปิดพื้นที่ของกระทรวงกลาโหมให้กลุ่มผู้เห็นต่างได้เข้ามาเพื่อพูดคุยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เพราะมองว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด หากมีโอกาสได้พูดคุยและสร้างความเข้าใจกันแล้ว ปัญหาทุกอย่างน่าจะไปได้ดี โดยจะเชิญผู้ที่มีข้อสงสัยหรือข้องใจเกี่ยวกับกองทัพมาที่กระทรวงให้สอบถามหรือชี้แนะได้ ตนยินดีให้เข้ามาพูดคุย และหากมีข้อมูลอะไรที่ให้ได้ก็จะเปิดเผย เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เชื่อว่าถ้าร่วมมือกันทุกภาคส่วนความสามัคคีจะสำเร็จขึ้นได้ ทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกันมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อประชาชน ดังนั้น เมื่อมีเป้าหมายเดียวกันแล้วทำไมจึงต้องมีปัญหาความขัดแย้งกัน


ใครมีข้อสงสัยหรือข้องใจเกี่ยวกับกองทัพสามารถสอบถามหรือชี้แนะได้ ตนยินดีให้เข้ามาพูดคุย อะไรที่ให้ข้อมูลได้ก็จะให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเพราะ เชื่อมั่นว่าความมั่นคงจะสำเร็จได้ก็ต้องมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วนซึ่งต้องมีทั้งความร่วมมีส่วนร่วมด้วยและคิดทำร่วมกันก็จะเกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและสามัคคี