7HDร้อนออนไลน์

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 เช็คเลยมีวันไหนบ้าง

วันนี้ (25 มิ.ย.65) อีกไม่อีกกี่วันก็กำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้ว เดือนกรกฎาคมมีวันหยุดรวมทั้งหมด 15 วัน ซึ่งรวมทั้งวันหยุดราชการ วันหยุดพิเศษ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ แล้วหยุดยาวช่วงวันไหนบ้าง วันหยุดธนาคารตรงกับวันหยุดราชการ

วันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม 2565 (ตามประกาศของครม.)

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)

วันหยุดธนาคารเดือนกรกฎาคม 2565 (ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย)

วันพุธที่  13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดพิเศษเพิ่มเติม

ใครอยู่ทีมท่องเที่ยว หรือใครอยู่ทีมกลับภูมิลำเนา หรือทีมนอนอยู่บ้านแบบยาวๆ ก็รีบวางแผนกันดีดี เพราะคาดว่าหลังจากรัฐเริ่มมีการผ่อนคลาย ปลดล็อก จะทำให้ประชาชนกลับมามีความมั่นใจและกล้าออกเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้นอย่างแน่นอน