ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : คลี่ปมมหากาพย์ มัสยิดกลางตรัง ละลายงบฯ 13 ปี ไม่จบ

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ติดตามโครงการก่อสร้าง มัสยิดกลางจังหวัดตรัง ซึ่งล่วงเลยเวลามา 13 ปีแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ขณะที่งบประมาณ ถูกเบิกจ่าย พุ่งไปกว่า 82 ล้านบาท คุณสุธาทิพย์ ผาสุข มีรายงานเรื่องนี้

นี่เป็นภาพถ่ายมุมสูงของมัสยิดกลางจังหวัดตรัง ก่อสร้างขึ้นเพื่อต้องการให้เป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจที่มีมาตรฐานกับพี่น้องมุสลิม แต่ขณะนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมย์และวัตถุประสงค์ได้

โครงการมัสยิดกลางจังหวัดตรัง เริ่มต้นด้วยการใช้งบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท ปรับสภาพพื้นที่ 40 ไร่ ในหมู่ 1 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว ก่อนก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น โดยใช้เงินกว่า 25 ล้านบาท

ปี 2564 คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าโครงการ ขณะนั้นกำลังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ใช้งบประมาณเป็นเงินจำนวนกว่า 8 ล้านบาท ขณะที่ข้อมูลในเอกสาร ระบุรายละเอียดการเบิกจ่ายงบโครงการ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2550 และผูกพันต่อเนื่อง จนรวมแล้ว ใช้เงินงบประมาณไปเกือบ 71 ล้านบาท และปรากฏข้อสังเกต ข้อบกพร่อง ที่อาจส่งผลต่อความเสียหายต่าง ๆ

ล่าสุด เดือนมิถุนายน 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการ พบมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมจากปีก่อน รวมเป็นยอดเงินกว่า 82 ล้านบาท ขณะที่การส่งมอบโครงการให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ไปใช้ประโยชน์ครอบครองอย่างเป็นทางการตามเจตนารมย์และวัตถุประสงค์ ยังไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเตรียมใช้งบอีกก้อน เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพโครงสร้างภายในมัสยิด ซึ่งยังมีจุดที่ชำรุด ทรุดโทรม เสียหาย 

การก่อสร้างที่ยืดเยื้อ ทำให้ภาคประชาสังคม ตั้งคำถามถึงการใช้งบปรับปรุง ซ่อมแซม ที่ทะลุเกินงบก่อสร้าง แต่สุดท้ายยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

โครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดตรัง เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยที่นายกิจ หลีกภัย ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ข่าวหนังสือพิมพ์ พาดหัว วางศิลาฤกษ์ เมื่อปี 2552 คาดการณ์ว่าน่าจะแล้วเสร็จ เปิดอย่างเป็นทางการได้ ในช่วงปลายปี 2553 แต่จนถึงขณะนี้ ผ่านมา 13 ปีแล้ว โครงการก็ยังไม่แล้วเสร็จ ส่งมอบให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ไปใช้ประโยชน์ครอบครองอย่างเป็นทางการได้ เป็นที่น่าสังเกต ว่าผิดต่อหลักระเบียบการใชังบประมาณของภาครัฐ ที่ต้องมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนที่ชัดเจนหรือไม่ ติดตาม มหากาพย์การก่อสร้าง และข้อครหา ละลายงบประมาณแผ่นดิน ต่อได้อีกในวันพรุ่งนี้