ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : กังขางบฯ มัสยิดกลางตรัง ผ่านมือ 2 นายก

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ยังอยู่กับมหากาพย์โครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดตรัง ที่ขณะนี้มีการตั้งคำถามถึงงบเบิกจ่ายในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา ว่าเป็นการผลาญงบละลายแม่น้ำหรือไม่ คลี่ปมการใช้เงิน และการใช้งาน กับคุณสุธาทิพย์ ผาสุข

สารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดตรัง ที่เป็นเหตุผลทำให้ไม่สามารถส่งมอบให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังไปใช้ประโยชน์และบริหารจัดการเองอย่างเป็นทางการ ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ แต่กลับปรากฏการเพิ่มงบประมาณไปกับการปรับปรุงรักษาซ่อมแซม  จนบานปลายใช้เงินรวมกว่า 82 ล้านบาท นำมาสู่ความเคลือบแคลงสงสัย และตั้งคำถามโดยภาคประชาสังคมว่ามีการหาผลประโยชน์ และมีการทุจริตเกิดขึ้นในโครงการหรือไม่

13 ปีกับปัญหาโครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดตรัง ผ่านมือนายก อบจ.มาแล้วสองคน เริ่มต้นในสมัยที่นายกิจ หลีกภัย นั่งตำแหน่งนายกองคฺ์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกับผู้นำศาสนาอิสลาม และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง วางศิลาฤกษ์ในปี 2552 ตั้งเป้าหมายแล้วเสร็จเพื่อเปิดใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการช่วงปลายปี 2553 แต่สุดท้ายกลายเป็นอาคารที่ไม่เคยสร้างเสร็จ พ้นมือนายกิจไปในปี 2563 มีนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ เข้ามารับช่วงต่อ

ท่ามกลางข้อกังขาเหตุใดเลื่อนแล้วเลื่อนอีก แถมแผนการใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง การจัดซื้อ จัดจ้าง และวันสิ้นสุดการทำโครงการ ก็ไม่ปรากฎชัดเจนต่อสาธารณะ และต่อมาพบว่ามีงบผูกพันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

การส่งมอบให้ทางคณะกรรมการอิสลามตรังใช้เป็นมัสยิดกลางประจำจังหวัดตรังไม่ได้ เวลานี้ถูกแบ่งแยกประเด็นออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งนอกจากปัญหาการก่อสร้างแล้ว จากการตรวจสอบของ ป.ป.ช.ยังพบปัญหาเรื่องที่ดินการก่อสร้าง

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ ไม่เพียงมีคำถามไปถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ทั้งที่พ้นตำแหน่งไปแล้ว และกำลังดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนี้ แต่ยังมีข้อสงสัยต่อการทำหน้าที่ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องทำความจริงให้กระจ่าง เพราะหากพบมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 157 คดีความก็จะหมดอายุในอีกสองปีข้างหน้านี้