สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

ธอส.ไฟเขียวกลุ่มหนี้เสียชำระค่างวด เดือนละ 1,000 บาท

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไฟเขียวให้กลุ่มหนี้เสียโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เข้าทยอยชำระหนี้เดือนละ 1,000 บาท เริ่มลงทะเบียนวันที่ 28 มิถุนายนนี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ประกาศมาตรการ ช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้เสีย เนื่องจากได้รับผลกระทบด้านรายได้ จากปัญหาโควิด-19 หรือ ภาวะเศรษฐกิจ โดย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยรายละเอียดมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง มาตรการที่ 21 หรือ โดยจะให้ความช่วยเหลือกลุ่มหนี้เสีย หรือ NPLที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือ หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร ซึ่งสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ และเงินงวดผ่อนชำระต่ำ นานสูงสุด 2 ปี หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ตามเงื่อนไข อาทิเดือนที่ 1-8 ผ่อนชำระเพียง งวดละ 1,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ต่อปี ตัดชำระเงินต้นให้ทั้งหมด จากนั้นในเดือนที่ 9-16 คิดดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี เช่นกรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวด = 1,800 บาท เดือนที่ 17-20 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี หากเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวด = 3,500 บาท และเดือนที่ 21-24 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี กรณีลูกค้าชำระเงินงวดเกินกว่าจำนวนที่ธนาคารกำหนดจะไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกค้าต่อไป

ทั้งนี้ ต้องเป็นลูกค้าที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีสถานะค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน หรือ ลูกค้าที่มีสถานะอยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือของธนาคาร รวมทั้งอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร และต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Application : GHB ALL และสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบทางรายได้จากการประกอบอาชีพธุรกิจ การค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น หนังสือรับรองการลดวัน เวลา เงินเดือน ค่าจ้าง หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัด นายจ้าง ให้ธนาคารพิจารณาด้วย