7HDร้อนออนไลน์

ฝูงนกเงือกกรามช้างปากเรียบ บินโชว์ตัวเหนือผืนป่า รอยต่อ 2 จังหวัด "ระนอง-ชุมพร"

ฝูงนกเงือกกรามช้างปากเรียบ บินโชว์ตัวเหนือผืนป่า รอยต่อ 2 จังหวัด "ระนอง-ชุมพร"
วันนี้ (26 มิ.ย.65) นายพัฒพงค์ มนต์นิมิตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่เขตฯ ได้เฝ้าระวังคุ้มครองนกเงือกกรามช้างปากเรียบอพยพ ณ บริเวณบ้านปลายคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (นอกขสป.ทุ่งระยะ-นาสัก) โดยปรากฎการณ์ของการพบนกเงือกกรามช้างปากเรียบนี้สื่อให้เห็นถึงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติในผืนทุ่งระยะ-นาสัก เพราะการที่พบฝูงนกเงือกจำนวนมากบินผ่านมาและรวมฝูงใหญ่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว บ่งบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์และมีความปลอดภัย

62b7cd460af406.92395783.jpg

“นกเงือกเป็นสัตว์ที่กินผลไม้เป็นหลัก โดยเฉพาะผลของต้นไทร การรวมฝูงของนกเงือกเพื่อความปลอดภัย สร้างประสบการณ์ให้ลูกนกเงือกรู้จักเส้นทาง รวมทั้งเป็นการรวมกลุ่มเพื่อหาคู่ครองผสมพันธุ์ นกเงือกกรามช้างปากเรียบ เป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการแข่งขันตามธรรมชาติสูง ดังนั้นถ้าไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ เขาจะสามารถดำรงพันธุ์ได้ต่อเนื่องอีกยาวนาน ทั้งนี้ทางเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมของกลุ่มนกเงือกกรามช้างปากเรียบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่างๆ จนกว่านกเงือกกรามช้างปากเรียบฝูงนี้ จะอพยพไปจนหมด”

62b7cd506073f6.02131896.jpg

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะนาสักและนาสัก ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ 2 จังหวัด คือ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร สภาพอากาศอยู่ในเขตมรสุมเขตร้อนซึ่งมีอากาศชุ่มชื้นฤดูฝน เริ่มเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ซึ่งเป็นอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนในช่วงที่มีฝนตกน้อย คือ ช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน โดยได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เป็นป่าดิบชื้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์มีพรรณไม้นานาชนิด เนื่องจากสภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอยู่มากมาย

62b7cd3d764b69.93391516.jpg

ขอบคุณภาพจากเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช