ข่าวภาคค่ำ

ก.คมนาคม เร่งแก้ปัญหากลุ่มไรเดอร์ป้ายดำ

ข่าวภาคค่ำ - กระทรวงคมนาคม เตรียมเปิดให้กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือ รถจักรยานยนต์ป้ายดำ ลงทะเบียน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกกฎหมาย

จากกรณี บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Grab จะหยุดการให้บริการ แกร็บไบก์วิน Grabbike (win) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้การรับรองแอปพลิเคชัน สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องไม่มีการให้บริการที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกแก้ไขปัญหา โดยจะเปิดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือ รถจักรยานยนต์ ป้ายดำ ที่ประสงค์จะให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชัน ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google Forms ลงทะเบียน Rider ผู้ได้รับผลกระทบ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง 26 กรกฎาคม นี้ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาแนวทางและวิธีการจัดระเบียบการรับส่งผู้โดยสารด้วยรถจักรยานยนต์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน ให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับให้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์ม ปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการให้บริการ เบื้องต้นจะพิจารณาขยายระยะเวลา หยุดให้บริการ แกร็บไบก์วิน Grabbike (win) ออกไปก่อน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้บริการและไรเดอร์