ห้องข่าวภาคเที่ยง

อนุทิน ติดโควิด-19 แยกตัวอยู่ที่บ้าน

ห้องข่าวภาคเที่ยง - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดโควิด-19 อาการเล็กน้อย แพทย์สั่งแยกตัว รักษาที่บ้าน 1 สัปดาห์

ภายหลังเดินทางกลับมาจาก ภารกิจการประชุมสามัญประจำปี สำนักงานองค์การนิทรรศการนานาชาติ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2565 และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร UNAIDS ครั้งที่ 50 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน ที่ผ่านมา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและระคายคอ ได้ตรวจ ATK พบผลบวก จากการสอบสวนโรค แพทย์คาดว่า ได้รับเชื้อระหว่างการไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ เพราะได้มีการพบปะ พูดคุย และสัมผัสมือกับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

แต่เนื่องจาก นายอนุทิน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว 6 เข็ม มีภูมิคุ้มกันเพียงพอ ถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่ป้องกันการป่วยที่มีอาการหนักได้ ทำให้นายอนุทิน ไม่มีอาการป่วย อย่างไรก็ตาม แพทย์สั่งแยกตัว ให้นายอนุทินรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อความปลอดภัย 1 สัปดาห์ โดยไม่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล  

สำหรับคณะผู้ร่วมเดินทาง ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา งดไปในพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนจำนวนมากและสังเกตอาการป่วย หากเริ่มมีอาการทางเดินหายใจ ให้ตรวจ ATK และดูแลสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์