ข่าวเด็ด 7 สี

ผู้ว่าฯ กทม. ของบ มท.สนับสนุนชุดลูกเสือเนตรนารี

ข่าวเด็ด 7 สี - ที่ศาลาว่าการ กทม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี เพื่อปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง

เรื่องนี้ กทม. พร้อมปฏิบัติตามคำสั่ง แต่ก็ต้องขอสนับสนุนการจัดงบประมาณมาให้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการด้วย เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเด็กและผู้ปกครอง จริง ๆ แล้วไม่ใช่แค่เด็กยากจน เด็กทุกคนถ้าอยากให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ก็ควรจัดหาให้อย่างเท่าเทียม