7HDร้อนออนไลน์

“อนุทิน” เข้าข่ายอ้วน-น้ำหนักเกิน เข้าเกณฑ์รับยาโมลนูพิราเวียร์

“อนุทิน” เข้าข่ายอ้วน-น้ำหนักเกิน เข้าเกณฑ์รับยาโมลนูพิราเวียร์
วันนี้ (28 มิ.ย.65) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีการจ่ายยารักษาโควิด-19 โมลนูพิราเวียร์ ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ เนื่องจากมีลักษณะเข้าข่ายภาวะน้ำหนักเกิน หรืออ้วน ทำให้ต้องได้รับยาโมลนูพิราเวียร์ ที่มีลักษณะเหมาะกับผู้ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่ได้มีการให้เพราะสาเหตุอื่น หรืออภิสิทธิ์อื่นๆ แพทย์ผู้ดำเนินการวินิจฉัยรักษาตามหลักเกณฑ์ ที่มีอาการเพียงเล็กน้อยก็จะต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์

สำหรับเกณฑ์การจ่ายยารักษาโควิด จะแบ่งตามกลุ่มอาการ คือ 1.กลุ่มที่ไม่มีอาการอาจได้รับยาฟ้าทะลายโจร 2.กลุ่มมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางและไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ 3.กลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่มีโรคประจำตัว มีภาวะอ้วน หรือกลุ่ม 608 ต้องได้รับยาโมลนูพิราเวียร์ หรือยาแพ็กซ์โลวิด และ 4.คนที่มีอาการรุนแรงและมีภาวะปอดอักเสบ จะต้องได้รับยาแบบฉีด (เรมเดซิเวียร์ ) ร่วมกับสเตียรอยด์

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า เกณฑ์การรักษาผู้ป่วยโควิดต้องมีการปรับตามสถานการณ์ เมื่อประเทศไทยพ้นการระบาดใหญ่ ก็จะต้องมีการปรับกระบวนการรักษาให้เหมาะสม แต่ขณะนี้เริ่มมีผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ BA.4 และ BA.5 จึงต้องมีการเฝ้าระวังต่อไป โดยอัตราครองเตียงขณะนี้พบเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20% ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608

นอกจากนี้ ยังได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกโรงพยาบาล เคร่งครัดและกำชับผู้มาใช้บริการ รวมถึงบุคลากรในโรงพยาบาล ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน และสำรวจการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น หากเจ้าหน้าที่คนใดได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือนให้เร่งฉีดเข็มกระตุ้นทันที