7HDร้อนออนไลน์

ไฟเขียว! รถประจำทางหมวด 2-3 ขึ้นค่าโดยสาร 5 สตางค์ต่อกิโลเมตร มีผล 4 ก.ค. นี้ ส่วนรถบขส. ตรึงราคาต่ออีก 3 เดือน

ไฟเขียว! รถประจำทางหมวด 2-3 ขึ้นค่าโดยสาร 5 สตางค์ต่อกิโลเมตร มีผล 4 ก.ค. นี้ ส่วนรถบขส. ตรึงราคาต่ออีก 3 เดือน
วันนี้ (28 มิ.ย. 2565) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในวันนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นค่าโดยสารรถประจำทางหมวด 2 (วิ่งระหว่างกรุงเทพ-ต่างจังหวัด) และหมวด 3 (วิ่งระหว่างจังหวัด-จังหวัด และ อำเภอ-อำเภอ) โดยให้ปรับขึ้นในราคา 5 สตางค์ต่อกิโลเมตร มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2565 ซึ่งค่าโดยสารรอบใหม่ที่ปรับขึ้นนี้เมื่อคำนวณแล้วยืนยันว่าจะเป็นเพียงราคาที่เท่าทุนของผู้ประกอบการ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และไม่ให้เกิดการลดเที่ยววิ่งหรือหยุดการเดินรถจนส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้โดยสาร

นายสรพงศ์ ชี้แจงต่อว่า สาเหตุที่ต้องปรับขึ้นราคาค่าโดยสารให้รถประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 เป็นเพราะว่า เมื่อคำนวณแล้วพบว่า อัตราค่าโดยสารในปัจจุบันที่จัดเก็บควรมีต้นทุนราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 27 บาทต่อลิตร ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ แต่ปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลกลับขยับขึ้นไปถึง 35 บาทต่อลิตร จนส่งผลให้ผู้ประกอบการเตรียมลดเที่ยววิ่งและหยุดการเดินรถ

ส่วนรถร่วม บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่ประชุมมีมติให้ตรึงค่าโดยสารต่อไปอีกอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน พร้อมสั่งให้จัดการเดินรถให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนผู้โดยสารด้วย

สำหรับรถโดยสารประจำทาง หมวด 2 หมายถึง รถโดยสารประจำที่มีจุดเริ่มต้นจากสถานีขนส่งในกรุงเทพมหานคร แล้ววิ่งไปสิ้นสุดในสถานีขนส่งจังหวัดต่างๆ เช่น รถโดยสารกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ ส่วนรถโดยสารประจำทาง หมวด 3 จะเป็นรถโดยสารที่วิ่งประจำ ที่มีจุดเริ่มต้นในจังหวัดหนึ่ง แล้วไปสิ้นสุดอีกจังหวัดหนึ่ง ที่ทั้งต้นทางและปลายทางต้องไม่ใช่กรุงเทพมหานคร โดยระหว่างทางวิ่งอาจผ่านเพียงหนึ่งจังหวัดหรือหลายจังหวัดก็ได้ เช่น วิ่งจากนครราชสีมา-อุดรธานี สระบุรี–หล่มสัก

ข่าวอื่นในหมวด