ประเด็นเด็ด 7 สี

รายงานพิเศษ : ทำรังดักปลา ภูมิปัญญาเก่าแก่วิถีอีสาน จ.มหาสารคาม

ประเด็นเด็ด 7 สี - วันนี้คุณชนะชัย แก้วผาง จะพาไปดูวิธีการหาปลา ที่ชาวบ้านเรียกว่า การทำรังดักปลา ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน วิธีการนี้จะทำให้ชาวบ้านจับปลา และสัตว์น้ำมากินได้ตลอด แต่จะเป็นยังไงตามคุณชนะชัยไปดูกัน

การทำรังดักจับปลา เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวอีสาน ในตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม วิธีการคือ นำซากกิ่งไม้วางทับซ้อนบนผ้ามุ้ง หรือ ตาข่าย ยึดด้วยเสาสี่ด้านในแหล่งน้ำที่ไม่ไหลเชี่ยว จากนั้นยึดไว้ในน้ำกลายเป็นกับดักปลา และสัตว์น้ำหลากหลายชนิด

ที่นี่คือ หนองกระทุ่ม ในบ้านดอนดู่ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่กว้างใหญ่ ชาวบ้านอาศัยเป็นแหล่งทำเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และแน่นอนว่ามันเป็นแหล่งหากินของชาวบ้านด้วย

ไม่ใช่ชาวบ้านจะมาเก็บเอาสัตว์น้ำจากรังปลาทุกวัน แต่ต้องเว้นระยะสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ยิ่งนานสัตว์น้ำก็จะมาติดเยอะ ปลาหลากหลายชนิดมีให้ชาวบ้านจับไปกินได้ตลอดทั้งปี เพราะนอกจากจะหาแล้ว ชาวบ้านก็ช่วยกันนำมาปล่อยคืนธรรมชาติกันอีกด้วย

ชาวบ้านทำรังปลาไว้หลายจุด อยากกินปลาก็กู้ขึ้นมาดู สัตว์น้ำชนิดไหนติดกับดัก ก็ได้กินเมนูจากพวกมัน

ปลาที่เราจับได้มาก เห็นจะเป็นปลาแขยงนี่ละ แต่การจับปลาชนิดนี้ไม่ง่าย เพราะมันมีเงี่ยงแหลมคม พอ ๆ กับปลาดุก ต้องระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นอาจปวดไปนานเกินสัปดาห์

วันนี้พวกเราได้เมนูหลากหลายชนิดจากการทำรังปลาครับ มีทั้งหอยขม กุ้งฝอย ปลาหลากหลายชนิด นี่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านที่ยังคงพึ่งพาธรรมชาติ เมนูที่ช่วยให้พวกเขาประหยัดไปอีกมื้อ