7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : ฝีมือคนไทย กระดาษจากใยธรรมชาติ คว้ารางวัลระดับโลก

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต พาไปชมผลงาน รางวัลเหรียญทองระดับโลก ซึ่งนักวิจัยไทย ได้นำวัสดุเหลือทิ้งจากภาคเกษตร มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไปติดตาม

เรามากันที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาดูผลงาน กระดาษจากเส้นใยธรรมชาติ ที่อาจารย์นักวิจัย ร่วมกับนักศึกษา สาขาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ นำวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร ทั้งจากเศษยางพารา กากกาแฟ ข้าว สาหร่าย มาทำข้าวของเครื่องใช้ กวาดรางวัลเวทีระดับโลกมามากมาย โดยกระดาษจากเปลือกถั่ว เพิ่งได้รับรางวัลระดับโลกมาหมาด ๆ

ทั้งนี้ เพื่อทดสอบจนสามารถนำไปใส่อาหารได้จริง และมีแผนต่อยอดไปเป็นข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆ

นอกจากนี้ยังมีกระดาษจากสาหร่ายที่ได้กระดาษสีสวยตามธรรมชาติ และยังได้ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วย

ทุกขั้นตอนนักศึกษาลงพื้นที่ เรียนรู้ และทดลองด้วยตนเอง ถือเป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้