7HDร้อนออนไลน์

ศธ. รับลูกนายกฯ เข้มมาตรการป้องกันโควิด หวั่นเด็กเล็กติดเชื้อ

ศธ. รับลูกนายกฯ เข้มมาตรการป้องกันโควิด หวั่นเด็กเล็กติดเชื้อ
วันนี้ (29 มิ.ย.65) จากรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเป็นห่วงนักเรียน โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ขณะไปโรงเรียนนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เผยว่า ตนได้สั่งการให้หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ดูแลรับผิดชอบสถานศึกษา กำชับไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียน โดยให้ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรควิดด้วยการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนอย่างจริงจัง เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรียน ดูแลให้เด็กล้างมือบ่อยๆ จัดอาหารปรุงสุกใหม่ และหมั่นทำความสะอาดโรงเรียนสม่ำเสมอ รวมถึงให้สังเกตอาการของเด็กนักเรียนในห้องเรียน ถ้าพบเด็กติดเชื้อให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาที่แต่ละแห่งกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้เด็กในกรณีผู้ปกครองมีความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึง ซึ่งเด็กนักเรียนอายุ 5-18 ปีส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ทำให้ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ แต่กลุ่มเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ นอกจากการเฝ้าระวังเด็กในสถานศึกษาแล้ว ต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง พร้อมสังเกตอาการของลูกหลานก่อนพามาโรงเรียน เพื่อไม่ให้ติดโรคและแพร่เชื้อ ทั้งนี้ จากการที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ พบว่า ทุกโรงเรียนให้ความสำคัญกับเรื่องโควิด-19 ทั้งในนักเรียน ครู และบุคลากร