เช้านี้ที่หมอชิต

ทุเรียนพันธุ์โฮวฉี่ ทุเรียนชื่อดังพันธุ์ใหม่ อ.เบตง จ.ยะลา

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปกันที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีทุเรียนสายพันธุ์ใหม่มาแนะนำ ชาวสวนที่นั่นได้พัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนจากประเทศมาเลเซีย และเรียกกันว่าพันธุ์ "โฮวฉี่" ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในพื้นที่และชาวมาเลเซียมาก ติดตามจากคุณอรรถพล ดวงจินดา

ชาวสวนทุเรียนในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ใช้เวลาส่วนใหญ่แทบทั้งวันอยู่ในสวน เพราะช่วงนี้ทุเรียนพันธุ์ใหม่ หรือโฮวฉี่ เริ่มจะตัดขายได้แล้ว จึงต้องดูแลอย่างพิถีพิถัน โดยเฉพาะขั้นตอนการคัดผล ต้องใช้ไม้เคาะฟังเสียง ตรวจสอบความสุก-แก่ทุกลูก ก่อนจะส่งขายกันเลยทีเดียว

ทุเรียนโฮวฉี่ มีสายพันธ์ุจากประเทศมาเลเซีย มีคนนำพันธ์ุเข้ามาแล้วพัฒนา จนปลูกได้สำเร็จในพื้นที่อำเภอเบตง เมื่อ 10 ปีก่อน ผู้บริโภคในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ก็ชื่นชอบรสชาติกันมาก ทำให้ราคาขายหน้าสวนในปีนี้ สูงถึงกิโลกรัมละ 550-650 บาท ที่ปัจจุบันถูกสั่งซื้อออนไลน์ไปแล้วมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

ทุเรียนพันธ์ุนี้มีจุดเด่น คือ มีเนื้อเยอะ กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รสชาติไม่หวานจนเกินไป เมล็ดเล็กลีบ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศด้านรสชาติ การันตีจากกรมวิชาการเกษตรของมาเลเซีย ถึง 5 ปีซ้อน

เจ้าของสวนทุเรียน เล่าให้ฟังว่า อีก 2-4 สัปดาห์ จะตรงกับช่วงที่เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาเที่ยวเบตง ชาวสวนจะเก็บผลทุเรียนได้เพิ่มขึ้น และน่าจะส่งผลดี ขายผลทุเรียนได้เพิ่มขึ้นด้วย

ปัจจุบันในอำเภอเบตง มีคนหันมาปลูกทุเรียนสายพันธุ์โฮวฉี่ มากขึ้น อย่างน้อย 30-40 แปลงใหญ่ รวมเนื้อที่มากกว่า 2,000-3,000 ไร่ และมีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรคนรุ่นใหม่เบตง เพื่อดูแลและควบคุมคุณภาพทุเรียนสายพันธุ์นี้ร่วมกัน

จังหวัดยะลา มีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดชุมพร ยิ่งมีการพัฒนาสายพันธุ์ นำทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ ๆ เข้ามาปลูก ก็จะยิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับทุเรียนภาคใต้ของไทย ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ