7HDร้อนออนไลน์

สมาคมธนาคารฯ เตรียมปรับเวลาเปิด-ปิดสาขา คลายมาตรการจำกัดจำนวนลูกค้า

สมาคมธนาคารฯ เตรียมปรับเวลาเปิด-ปิดสาขา คลายมาตรการจำกัดจำนวนลูกค้า
วันนี้ (1 ก.ค. 65)  สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมหารือและพิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับงานบริการภาคธนาคารให้สอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลาย และภาครัฐได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการการเฝ้าระวังโควิด-19 นั้น สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ตระหนักถึงผลกระทบต่อลูกค้าประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงได้ร่วมหารือและพิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับงานบริการภาคธนาคารให้สอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะพิจารณาผ่อนคลายการ ปรับเวลาเปิด-ปิดทำการสาขา ตามความเหมาะสม โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาและเวลาทำการ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสาขา เว็บไซต์ หรือติดต่อผ่าน call center ของแต่ละธนาคาร

2. ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะพิจารณาผ่อนคลายการ จำกัดจำนวนลูกค้าในสาขา ตามความเหมาะสม แต่ยังขอความร่วมมือลูกค้าผู้ใช้บริการให้เว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัย ขณะทำธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร

ทั้งนี้ สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก ยังคำนึงถึงความปลอดภัยและสาธารณสุขของลูกค้าและผู้ใช้บริการ โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และมีมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป พร้อมยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าประชาชน ให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกัน