7HDร้อนออนไลน์

จ่อทดสอบเดินรถเสมือนจริง รถไไฟฟ้า “สายสีเหลือง-สายสีชมพู” ทดลองใช้นั่งฟรี 3 เดือน

จ่อทดสอบเดินรถเสมือนจริง รถไไฟฟ้า “สายสีเหลือง-สายสีชมพู” ทดลองใช้นั่งฟรี 3 เดือน
วันนี้ (30 มิ.ย.65) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง มีความคืบหน้าในภาพรวมคิดเป็น 92.93% แบ่งเป็นงานโยธา 93.42% และงานระบบรถไฟฟ้า 92.29% รถไฟฟ้าสายสีชมพูมีความคืบหน้าในภาพรวมคิดเป็น 88.51% แบ่งเป็นงานโยธา 90.06% และงานระบบรถไฟฟ้า 87.02%

ขณะนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้รับมอบขบวนรถแล้ว 28 ขบวน จากทั้งหมด 30 ขบวน และรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้รับมอบขบวนรถแล้ว 26 ขบวนจากทั้งหมด 42 ขบวน ในส่วนขบวนรถไฟฟ้าที่เหลือจะจัดส่งถึงประเทศไทยได้ภายในเดือน ก.ค.65 สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และในเดือน ต.ค.65 สำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพู

โครงการรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายทาง อยู่ระหว่างทดสอบการเดินรถ และมีแผนกำหนดการทดสอบเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) เริ่มภายในเดือน ต.ค.65 โดยจะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรี 3 เดือน คือ ม.ค.-มี.ค. 66 ก่อนที่จะเปิดเต็มรูปแบบภายในปี 2566 อย่างไรก็ตาม คาดว่า ในปีแรกที่เปิดให้บริการ จะมีผู้โดยสารประมาณ 190,000-200,000 คนต่อวัน และมีศักยภาพรองรับได้ 1,000,000 คนต่อวัน

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ในส่วนของค่าโดยสารนั้น เขื้องต้นจากข้อมูลเมื่อปี 59 จะจัดเก็บในอัตรา 14-42 บาท ซึ่งเมื่อเปิดให้บริการแบบเก็บค่าโดยสารต้องพิจารณาจากดัชนีผู้บริโภค (CPI) อีกครั้ง ซึ่งได้มอบให้กรมการขนส่งทางราง (ขร.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และเอกชน ไปพิจารณาค่าใช้จ่ายให้สะท้อนกับความเป็นจริงมากที่สุด ขณะเดียวกัน ได้ให้ไปพิจารณาพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อนำรายได้มาลดค่าโดยสารให้ประชาชน ซึ่งตนอยากให้มีราคาที่ถูกที่สุดอยู่แล้ว ส่วนค่าแรกเข้าในการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ นั้น อยู่ระหว่างการเจรจา โดยขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้ตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการทั้ง 2 สายแล้ว

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี พบว่า บางพื้นที่มีสาธารณูปโภคตามแนวเส้นทางก่อสร้างอยู่ด้วย ส่งผลให้การก่อสร้างมีความล่าช้า จึงมอบนโยบายให้เร่งประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การก่อสร้างเดินหน้าได้อย่างราบรื่นแล้วเสร็จตามกำหนด และดำเนินการคืนพื้นที่โดยเร็วเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร ลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนให้มากที่สุด ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 66 ที่จะเปิดให้บริการบางช่วงนั้น แบ่งเป็น สายสีชมพู ช่วงศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงภาวนา-สำโรง

สำหรับความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงศรีรัช-เมืองทองธานีนั้น ในขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างแล้ว โดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี นับจากการเปิดให้บริการสายหลักแล้ว หรือคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในปี 68 ขณะที่รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ส่วนต่อขยาย ช่วงแยกรัชดา-ลาดพร้าวถึงแยกรัชโยธิน ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้น อยู่ระหว่างการเจรจา พร้อมทั้งพิจารณาผลกระทบด้านรายได้ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รวมถึงการชดเชยในด้านต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง