7HDร้อนออนไลน์

สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ เตือนโทษหนัก นำเข้า-ส่งออกกัญชา-กัญชง

สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ เตือนโทษหนัก นำเข้า-ส่งออกกัญชา-กัญชง
วันนี้ (1 ก.ค.65) จากกรณีกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศปลดล็อกกัญชา เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่าง ๆ ได้แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกมาเป็นระยะๆ

ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้โพสต์เพจเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Singapore - สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์  เตือนคนไทยห้ามนำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศสิงคโปร์ หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายสิงคโปร์ ดังนี้

มีไว้ครอบครองหรือเสพ จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ

ลักลอบค้า นำเข้า หรือส่งออก ผู้กระทำผิดอาจได้รับโทษถึงประหารชีวิต